W słoneczną sobotę, 13 kwietnia 2019 roku w Juszkach odbyły się pierwsze warsztaty przyrodniczo ceramiczne “Kumam bazę-poznajemy i chronimy płazy”. Projekt zrealizowany z „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na spotkaniu część teoretyczną poprowadziła Grażyna Sadowska, przyrodnik. Opowiadała o tym jakie znaczenie w przyrodzie spełniają płazy, jak możemy je chronić. Można było zobaczyć żywe okazy m.in. żaby paskówki, ropuch szarej, traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, żaby grzebiuszki ziemnej i padalca. Były filmiki z życia żab oraz puszczanie odgłosów różnych płazów. Po części teoretyczne grupa poszła na spacer nad staw, by poznać naturalne warunki bytowania płazów i ich poszukać. po Powrocie do sali wiejskiej rozpoczęły się warsztaty ceramiczne, w trakcie których powstały gliniane domki dla żab. Warsztaty prowadziła Joasia Sawicka-ceramik. Domki po wypaleniu trafią do przydomowych ogródków mieszkańców Juszek, by Juszkowe żaby mogły się bezpiecznie schronić. Serdecznie dziękujemy, za gościnę w przepięknej wiosce Juszki. Z warsztatami naszej Fundacji byliśmy tam po raz pierwszy ale mamy nadzieję , że nie ostatni. Zapraszamy na kolejne spotkanie z płazami, które odbędzie się 25 kwietnia w Lipuszu.
Warsztaty przyrodnicze „Kumam bazę poznajemy i chronimy płazy”, są przeznaczone dla lokalnej społeczności z terenu LGD Stolem: dzieci i młodzieży oraz osób starszych 60+, udział w nich jest bezpłatny. Warsztaty będą trwać do 4 godzin. Zajęcia przeprowadzone są na obszarze LSR LGD Stolem.